Startsida Umeå kommun

Fastighetsförsäljningar

Bebyggda fastigheter som en gång använts för kommunala verksamheters behov eller andra typer av bebyggda eller obebyggda fastigheter som inte längre behövs för kommunens eget behov kan få beslut av kommunstyrelsen att säljas.

Försäljning via mäklare av enstaka tomter eller bebyggda fastigheter med mycket attraktivt läge sker då efterfrågan är så stor att mäklare behövs för att nå ut brett till den öppna marknaden och alla typer av intressenter.

Här nedan kan du se vilka av kommunens fastighetsförsäljningar som är aktuella just nu och följa länken till aktuell annons.

Kommunen säljer även småhustomter direkt till kund som du hittar här.

BEBYGGDA FASTIGHETER:

- Just nu finns inga försäljningar ute via mäklare.

 

OBEBYGGDA TOMTER:

- Just nu finns inga försäljningar ute via mäklare.

 

Kontakt

Jenny Vindegard
090-16 23 74
070-699 98 65
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.