Startsida Umeå kommun

Småhusområden

Genom dessa sidor hittar du alla områden där kommunen har lediga småhus­tomter att reservera, men även information om kommande områden.

Kommande småhusområden 

I samma omfattning som kommunen säljer slut på lediga småhustomter så planerar man kontinuerligt för nya. Här hittar du information om vilka områden på kommunens mark som är kommande de närmsta åren. Läs mer via länkarna i innehållsmenyn.

Lediga småhustomter

Kommunen har sedan lång tid tillbaka sålt småhustomter i olika områden runt omkring i hela kommunen. I några av dessa områden finns fortfarande tomter kvar vilka går att reservera. Läs mer via länkarna i innehållsmenyn.

Reservation av småhustomter

Umeå kommun säljer alltid småhustomter först efter att ett bygglov beviljats. Innan dess får man en reservation på tomten för att undersöka förutsätt­ningarna för att bygga på den. Här hittar du all information om vilka villkor som gäller innan och efter att man köpt en tomt av Umeå kommun. 

Kontakt

Jenny Vindegard
090-16 23 74
070-699 98 65
jenny.vindegard@umea.se

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.