Startsida Umeå kommun

Kommande småhustomtområden

Kommunen strävar efter att ha en god planberedskap och det planeras kontinuerligt för nya småhusområden i hela kommunen.

Här hittar du information om vilka områden som på kommunens mark är kommande de närmsta åren.

När det finns tomter i ett område som ska fördelas sker detta genom lottdragning. Läs mer om hur du anmäler dig och hur fördelningen går till på sidan "Reservation av småhustomter".

Kontakt

Jenny Vindegard
090-16 23 74
070-699 98 65
jenny.vindegard@umea.se

Mer information

Bygglov

Kommunens lantmäteri

Anslutning av VA
(www.vakin.se)

Anslutning av el
(www.umeaenergi.se)

Anslutning av fjärrvärme
(www.umeaenergi.se)

Anslutning bredband
(www.umeaenergi.se)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.