Startsida Umeå kommun

Ersmark, östra

Norr om Umeå, längs vägarna inåt landet, återfinns ett pärlband av livskraftiga byar. Umeås befolkningsökning märks också här. Nya invånare bygger egna hus eller rustar upp gamla gårdar, flyttar in och gör sina avtryck i bygden. Till Ersmark söker sig allt fler för att få avnjuta landsbygdens lugn, storslagna natur och inbjudande gemenskap, samtidigt som staden bara är några minuter bort.

Under 2015-2016 tog kommunen fram ett planprogram för att undersöka de planmässiga förutsättningarna för utbyggnad i den östra delen av Ersmark by. Läs mer på sidan för planprogrammet.

Kommunen har ansökt om detaljplaneläggning för komplettering av småhusbebyggelse i Ersmark. Området är i första hand tänkt för friliggande enbostadshus som ska knytas samman med tidigare småhusområden här.

Arbetet med planläggning har precis påbörjats 2017 och ett antal komplicerade frågor och utredningar måste klargöras i planprocessen innan detaljplanen kan antas. Därför kan ingen närmare tidsplan lämnas i dagsläget och fördelning av småhustomter kan tidigast ske när detaljplanen vunnit laga kraft och vägar byggts ut i området.

Läs mer på projektsidan för pågående detaljplan.

Hemsidan uppdateras så snart ytterligare information finns att delge.

Information om när intresseanmälan kan lämnas samt hur fördelning av tomter kommer att gå till läggs upp på denna sida i god tid i förväg. 

Klicka på bilden för större storlek

Kontakt

Jenny Vindegard
090-16 23 74
070-699 98 65
jenny.vindegard@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.