Startsida Umeå kommun

Holmsund

Många har upptäckt fördelen med kombinationen av det småskaliga samhället och närheten till den stora staden. Kommunen jobbar just nu för att ta fram detaljplaner för två nya områden i Holmsund, Djupsundsudden och Lövöbacken.

Holmsunds läge vid havet har naturligtvis präglat samhället en hel del. Bara
15 kilometer till universitetet och Norrlands universitetssjukhus, några av de största arbetsplatserna i Umeå, och endast 11 kilometer till flygplatsen och goda bussförbindelser gör kommundelen attraktiv i mångas ögon.

Kontakt

Jenny Vindegard
090-16 23 74
070-699 98 65
jenny.vindegard@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.