Startsida Umeå kommun

Hörnefors, Virkesvägen

På Västermalm finns sedan länge en antagen detaljplan från 1982
för fortsatt utbyggnad av småhus i Hörnefors. Utbyggnad har skett
i etapper och nu fortsätter kommunen med detta område norr om förskolan Paletten.

Kommunen har under sommaren 2017 utfört en del extra undersök-ningar av marken som gett gott resultat. Projektering kommer därmed att initieras som inkluderar utbygnad av kvartersgata, vatten, avlopp etc.

Under förutsättning att inga hinder dyker upp i samband med projektering planeras fördelning av ca.20-24 st småhustomter att
kunna ske under våren 2018. Tomterna kommer att fördelas genom principen lottdragning, läs mer om det här.

Intresseanmälan till lottdragningen kommer att kunna lämnas i samband med att man kan fastställa tidsplanen efter projektering. Uppgifter om tomterna med priser, storlekar etc. kommer att läggas upp på denna sida då kommunstyrelsen tagit sitt formella beslut under hösten.

Läs igenom den gällande detaljplanen för information om vad som
kan byggas i kvarteret, se länk till höger.

Sidan kommer att uppdateras så snart ytterligare information finns
att delge.

Klicka på bilden för större storlek

Kontakt

Jenny Vindegard
090-16 23 74
070-699 98 65
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.