Startsida Umeå kommun

Stöcksjö, Dragonudden

Stöcksjö ligger på ett bekvämt nära avstånd till Umeå i lantlig miljö med vatten, skog och friluftsliv i närheten. I området finns både äldre bebyggelse men även nya bostadsområden.

Arbetet med planläggning har påbörjats under 2017 för komplettering av småhustomter i detta område intill Dragonudden. Ett antal komplicerade frågor och utredningar måste klargöras i planprocessen innan man kan jobba vidare med detaljplanen.

Tidsplan

En normal planprocess tar cirka 1–2 år. I och med de komplicerade frågorna kan dock ingen närmare tidsplan lämnas för detta område i dagsläget. 

Fördelning av småhustomter kan tidigast ske när detaljplanen har vunnit laga kraft och vägar byggts om i området. Information om när intresseanmälan kan lämnas och hur fördelningen kommer att gå till läggs upp på denna sida i god tid i förväg.

Läs mer på projektsidan om pågående detaljplan.

Hemsidan uppdateras så snart ytterligare information finns att delge.

Klicka på bilden för större storlek

Kontakt

Jenny Vindegard
090-16 23 74
070-699 98 65
jenny.vindegard@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.