Startsida Umeå kommun

Tavleliden, Södra

Planarbetet ligger för närvarande på is.

Kommunen har under en längre tid jobbat för möjligheten att få fram fler småhustomter på Tavleliden. Just nu finns dock inte alla förutsättningarna för att komma fram i frågan varav planarbetet tills vidare läggs på is.

Kommunen har beslutat att istället gå vidare med andra områden i Umeås närhet. Läs mer under Ersmark, Holmsund, Hörnefors, Stöcksjö.

Länk till projektsidan för detaljplanearbetet.

Klicka på bilden för större storlek

Kontakt

Sarah Lundgren
090-16 23 01
073-039 29 56
sarah.lundgren@umea.se

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.