Startsida Umeå kommun

Lediga småhustomter

Här hittar du alla områden där det finns lediga tomter idag att reservera.
Läs mer under "Reservation av småhustomter" för villkoren under reservationstiden. Under varje separat område finns även specifik information om varje enskild tomt.

Sammanställning småhustomter

En mer överskådlig lista med alla tomterna samlade hittar du på denna sida.

Om den tomt som du söker inte finns med i listan betyder det att den är reserverad. 

Kontakt

Jenny Vindegard
090-16 23 74
070-699 98 65
jenny.vindegard@umea.se

Mer information

Bygglov

Kommunens lantmäteri

Anslutning av VA
(www.vakin.se)

Anslutning av el
(www.umeaenergi.se)

Anslutning av fjärrvärme
(www.umeaenergi.se)

Anslutning bredband
(www.umeaenergi.se)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.