Startsida Umeå kommun

Mark för verksamheter

Här finner du som söker mark för ditt företags eller dina kunders behov information om Umeå kommuns aktuella områden för alla typer av verksamheter.

Kontakta oss om du har frågor om vad som passar din verksamhet.

Hur vi anvisar mark kan du läsa mer om i dokumentet Policy för markanvisning.

Hyreslokaler

Om du söker hyreslokal för din verksamhet är du välkommen att kontakta Näringslivsservice.

Kontakt

Per Westergren
090-16 23 73
070-557 10 22
mejl

Frida Lindström
090-16 23 53
070-380 12 56
mejl

Johan Sjöström
090-16 14 21
072-722 14 21
mejl

Sara Vikman 
090-16 23 03
070-210 13 40
mejl

Rebecka Lindgren
090-16 23 63
072-452 23 36
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.