Startsida Umeå kommun

Kostnader

Förutom själva markpriset tillkommer en del andra kostnader i samband med köp av mark. Därför är det viktigt att kontrollera vilka andra kostnader som kan tillkomma. Till exempel för:

  • Lagfart
  • Bygglov, samt andra typer av kostnader i samband med bygglovsansökan.
  • Anslutning till vatten och avlopp, el och elnät, bredband, telefoni etc.
  • Uppvärmningssystem
  • Markberedning och planering av tomten så som sprängning, pålning, utfyllnad, gräsmatta, buskar, asfaltering etc.
  • Själva bygget
  • Drift under byggtid
  • Byggnadskreditiv, säkerhet etc.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.