Startsida Umeå kommun

Holmsund, Lövösundet

Området ligger 12 kilometer sydöst om Umeå centrum vid infarten till Holmsund. Planområdet omfattar totalt cirka 50 hektar och är avsett för industriändamål.

Cirka 36 hektar finns ledigt inom planområdet, en tomt om cirka 13 000 m² finns avstyckad och klar att bebyggas. Övriga tomter avstyckas efter önskemål.

Klicka på kartan för större format.

Kontakt

Sara Vikman
090-16 23 03
070-210 13 40
sara.vikman@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.