Startsida Umeå kommun

Hörnefors

Området ligger centralt i Hörnefors i direkt anslutning till idrottsplats och badhus. Planområdet omfattar totalt cirka 41 000 kvadratmeter och är avsett för småindustriändamål.

Cirka 33 000 kvadratmeter finns ledigt inom planområdet. Tomter bildas och avstyckas i takt med efterfrågan.

Klicka på kartan för större format.

Kontakt

Per Westergren
090-16 23 73
070-557 10 22
per.westergren@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.