Startsida Umeå kommun

Verksamhetsmark i Umeå

Vill du flytta eller starta en verksamhet inom Umeås stadsgränser kan du läsa mer om respektive etableringsområde i menyn till vänster.

Kontakt

Per Westergren
090-16 23 73
070-557 10 22
mejl

Lars Lundgren
090-16 23 97
070-305 17 18
mejl

Åsa Kallin
090-16 23 82
070-304 69 49 
mejl

Frida Lindström
090-16 23 53
mejl

Johan Sjöström
090-16 14 21
072-722 14 21
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.