Startsida Umeå kommun
Kvarteret Siv

Centrala Umeå, kvarteret Siv

Vem blir den nya grannen till hundraåringen Vasaskolan? Nu släpps kvarteret Siv - din chans att bygga viddare på Umeås historia.

Utvecklingen av kvarteret Siv är en del av Umeås mål att skapa ett attraktivt och levande centrum som bidrar till att locka både nya medborgare och företag till vår kommun, och samtidigt göra Umeå till en än bättre stad för umeåborna att bo och leva i.

Platsen i Umeås stadskärna behöver fyllas med liv och aktivitet dag som kväll och kommunen bjuder nu in till intresseanmälan för att utveckla fastigheten till ett tätbebyggt blandstadskvarter som gärna innehåller en blandning av handel, arbete, kultur och inte minst en betydande andel bostäder.

Tiden för att lämna in en intresseanmälan för markanvisning har nu löpt ut.

Sista inlämningsdag var 2017-04-30. Vi tackar för de bidrag som inkommit. Närmast kommer en utvärdering av de inkomna bidragen att ske.  


Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.