Startsida Umeå kommun

Ersboda, nordvästra

På nordvästra Ersboda har Umeå kommun ett området som har karaktären av traditionellt industriområde. Området ligger cirka fem kilometer norr om Umeå centrum i norra delen av Ersboda handels- och bostadsområde, i direkt anslutning till väg 364.

På nordvästra Ersboda passar mindre tillverkningsindustrier, transportföretag, förrådsverksamhet, bygg- och installationsföretag, verkstäder etc.

Planområdet

Planområdet omfattar totalt cirka 20 hektar för industriändamål. För de delar som ligger närmast bostäderna söder om planområdet får inte industrierna upplevas som störande för de närboende.

Det finns lediga tomter inom området i varierande storlek mellan cirka 2 500 och cirka 8 000 kvadratmeter.

I området finns bland andra Umeå Energi, Umeå kommun (Gator och parker) samt Autolacken etablerade.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.