Startsida Umeå kommun

Ersboda, nordvästra

Området nordvästra Ersboda ligger cirka fem kilometer norr om Umeå centrum i norra delen av Ersboda handels- och bostadsområde. Detta område har karaktären av ett traditionellt industriområde och passar exempelvis för mindre tillverkningsindustrier, transportföretag, förrådsverksamhet, bygg- och installationsföretag och verkstäder.

 

Intresseanmälan markanvisning öppen till 21/9-2018 

Inom området finns ett antal lediga tomter. Om du är intresserad av området hittar du mer information om vilka tomter som är lediga samt hur du lämnar in en intresseanmälan i dokumentet ”Inbjudan till intresseanmälan” som du hittar i kolumnen till höger. Intresseanmälan ska vara kommunen tillhanda senast 21/9 2018.

Notera att området kommer att påverkas av Trafikverkets projekt Norrbotniabanan. Trafikverket ansvarar för att informera om hur deras byggarbeten kommer att påverka området. Men redan nu kan vi meddela att området kommer att påverkas när arbetena kopplade till Norrbotniabanan påbörjas. Bland annat kommer delar av området att användas som etableringsområde, ombyggnationer kommer att ske inom området, samt att den norra infarten till området (Löpevägen) kommer vara obrukbar under själva byggtiden.Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.