Startsida Umeå kommun
Östra Ersboda industriområde vision

Ersboda, östra

Intill E4:an vid den norra entrén till Umeå området finns det sedan 2011
en ny detaljplan som medger en maximal utbyggnad av området om 455.000 kvm BTA. Detaljplanen anger att området kan innehålla en
blandning av olika verksamheter, till exempel industri, lager och
detaljhandel (ej livsmedel).

Eftersom detta område ligger intill den norra entrén till Umeå är utformningen av platser och byggnader av stor vikt.

Projekteringsarbete pågår för utbyggnad av infrastruktur för den första etappen där cirka 140 000kvm byggbar verksamhetsmark skapas.

Intresseanmälan markanvisning

Umeå kommun vill härmed erbjuda er att anmäla intresse för markanvisning inom området. 

En intresseanmälningar ska upprättas och skickas in till kommunen enligt anvisningar i materialet "Inbjudan till intresseanmälan" som du hittar i kolumnen till höger.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.