Startsida Umeå kommun

Klockarbäckens industriområde

Klockarbäckens industriområde, i nordvästra Umeå, ligger som en solfjäder runt Klockarbäckens handelsområde. Industriområdet har möjligheter till viss järnvägsanslutnings samt anslutning till västra länken (E12).

Detaljplan

Detaljplanen möjliggör byggande för industriändamål upp till 220 000 kvadratmeter BTA. Området är lämpligt för stora och ytkrävande lager och verksamheter med behov av goda kommunikationer.

I dag finns, förutom Skogaholmsbageriet, även rikstäckande logistikföretag etablerade inom området.

Det är möjligt att utöka området västerut med ny anslutning till E12:an. 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.