Startsida Umeå kommun

Nydala sjöstad

Nydala sjöstad ligger i östra Umeå och avgränsas av Nydalasjön, bostadsområdet Tomtebo samt Kolbäcksvägen. Nydala sjöstad har ett trafikorienterat läge med närhet till både universitets- och sjukhusområdet samt Nydalas möjligheter till rekreation.

Inom Nydala sjöstads östra delar, närmare Nydalasjön, planeras för stadsbebyggelse i huvudsak  för bostäder. I väster är inriktningen en blandad stadsbebyggelse i kvartersstruktur och med verksamheter närmast E4:an. Det kan även bli aktuellt med kommersiella lokaler längst den huvudgata/esplanad som planeras genom området.

Nydala Sjöstad är ett av tio Citylab-projekt för 2017. Som cityloab-projekt håller kommunen på att ta fram ett hållbarhetsprogtram för området.

Föravtal har tecknats med ett antal byggherrar, vilka också deltar i Citylab-arbetet. Planarbete pågår paralellt. Påbörjad byggstart beräknas till efter 2019.

Klicka på kartan för större format

Kontakt

Johan Sjöström
090-16 14 21
070-722 14 21
johan.sjostrom.2@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.