Startsida Umeå kommun

Södra Ön

Mellan Umeå flygplats och köpcentrat Strömpilen, i närhet till sjukhus och universitetsområde och med bra kommunikationer skapar vi ett område för Umeås växande företag.

Ny detaljplan

Detaljplanen som vann laga kraft vårn 2017 skapar planmässiga förutsättningar inom området för verksamheter - främst kontor, småindustri och hantverk - samt hotell och besöksanläggning. Planen innefattar även Kolbäcksvägens anslutning till Ön. Planhandlingar finner du under mer information till höger.

Markanvisning

I samband med inventeringar som kommunen låtit göra på norra Ön så hittades en av svenska fågelfaunans mest hotade fågelarter. Fyndet medför att kommunen kommer att utföra fördjupade utredningar i området innan vi vet om/när vi kan gå vidare med en exploatering av Södra ön. Markfördelningen av verksamhetsområdet kommer därför att skjutas fram i tid.

Klicka på kartan för större format.

Kontakt

Frida Lindström
090-16 23 53
mejl

Per Westergren
090-16 23 73
070-557 10 22
mejl

Sidan har granskats 2017-09-15

Sidans kortadress: www.umea.se/sodraon

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.