Startsida Umeå kommun

Östtegs industriområde

Området ligger cirka 2,5 kilometer sydöst om Umeå centrum längs Norra Obbolavägen. Östtegs industriområde omfattar totalt cirka 50 hektar där merparten är utbyggt.

I området finns cirka 16 500 kvadratmeter ledigt. Inga tomter är tillgängliga i nuläget, utredning pågår hur området ska disponeras.

Klicka på kartan för större format.

Kontakt

Lars Lundgren
090-16 23 97
070-305 17 18
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.