Startsida Umeå kommun

Rödbergets industriområde

Andra etappen av Röbergets industriområde är totalt cirka 33 000 kvadratmeter stort, är beläget öster om ringleden (E 12) vid den västra infarten till Umeå. Området ligger strax norr om befintligt verksamhetsområde med utsikt över jordbrukslandskapet.

Tiden för att lämna in en intresseanmälan för markanvisning i detta område har nu löpt ut. Sista inlämningsdag var 2017-11-20. Vi tackar för de bidrag som inkommit.


Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.