Startsida Umeå kommun

Rödbergets industriområde

Andra etappen av Röbergets industriområde är totalt cirka 33 000 kvadratmeter stort, är beläget öster om ringleden (E 12) vid den västra infarten till Umeå. Området ligger strax norr om befintligt verksamhetsområde med utsikt över jordbrukslandskapet.

Välkommen med din intresseanmälan!

Ca 12 000 kvm av område är inte fördelat, anmäl ert intresse till vår kontaktperson i den högra spalten senast 20 november 2017. Mer information om vad er intresseanmälan ska innehålla finns i dokumentet Intresseanmälan i den högra spalten. 

Eftersom detta område ligger intill den västra entrén till Umeå är utformningen av platser och byggnader av stor vikt.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.