Startsida Umeå kommun

Sandbäckens handelsområde

Intill Ersboda och i direkt anslutning till E12/Norra länken planeras ett 40 hektar stort område för detaljhandel med inslag av verksamheter.

Utbyggnaden kommer att ske etappvis. Planarbete pågår.

Klicka på kartan för större format

Kontakt

Frida Lindström
090-16 23 53
070-380 12 56
frida.m.lindstrom@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.