Startsida Umeå kommun

Tomtebo verksamhetsområde

Söder om bostadsområdet Tomtebo, i angränsning till Tomtebovägen, har ett område planlagts för verksamheter.

Planområdet omfattar cirka 2 hektar och medger småindustri, hantverk, kontor, småskalig handel eller dylikt. Bostäder får uppföras varaktigt knutna till verksamheten där så prövas lämpligt ur trafikbuller synpunkt.  

Inga tomter finnns tillgängliga i dagsläget då området reserverats för kommunalt behov tillsvidare.

Gör gärna en intresseanmälan till vår kontaktperson i högra spalten så kontaktar vi er om och när mark blir tillgänglig.

Klicka på kartan för större format.

Kontakt

Sara Vikman
090-16 23 03
070-210 13 40
sara.vikman@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.