Startsida Umeå kommun

Tomtebo verksamhetsområde

Söder om bostadsområdet Tomtebo, i angränsning till Tomtebovägen, har ett område planlagts för verksamheter.

Planområdet omfattar ca 2 hektar och medger småindustri, hantverk, kontor, småskalig handel eller dylikt. Bostäder får uppföras varaktigt knutna till verksamheten där så prövas lämpligt ur trafikbuller synpunkt.  

Det finns idag en bildad fastighet (pizzeria) och övriga tomter bildas utifrån efterfrågan.

Klicka på kartan för större format.

Kontakt

Lars Lundgren
090-16 23 97 
070-305 17 18
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.