Startsida Umeå kommun

Truckstop Norra entrén

 

Vid Umeås Norra entré, öster om Nydalarondellen och söder om E4:an har Mark och exploatering ansökt om planläggning av ett område för ett så kallat Truckstop.

Ambitionen är att skapa ett område som möter efterfrågad service från både turistnäring och yrkesförare med exempelvis bränslepåfyllnad, bil- och lastbilsverkstad samt tvätt, säker parkering för övernattning i lastbil, WC-dusch-tvätt, hotell och konferens, restaurang samt mindre handel.

Planen kommer även att säkerställa områdets in- och utfart från Nydalarondellen, samt möjlig utfart mot E4 i nordlig riktning.

Anmäl ditt intresse till vår kontaktperson i spalten till höger så skickar vi dig informationsmaterial allt eftersom det finns tillgängligt.


Truckstop, Nydalarondellen
Kontakt

Åsa Kallin
090-16 23 82
070-304 69 49
mail


Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.