Startsida Umeå kommun

Västerslätt, NLC park

Strax norr om den nya godsbangården, intill Umeås nya ringled (E12) ligger NLC Park i ett mycket bra trafikorienterat läge.

Detaljplanen medger till största del bebyggelse för industri (ej tillverkningsindustri eller livsmedel) samt lager. Området är främst avsett för logistikföretag som kan dra nytta av det förmånliga läget. 

Inom det norra planområdet medges kontor i 9 våningar med goda exponeringsmöjligheter mot Norra länken.

Eftersom detta område ligger intill den nya ringleden och en av entréerna till Umeå är utformningen av platser och byggnader av stor vikt.

Enligt översiktsplanen eftersträvas på sikt en utökning av området för ytterligare utveckling av godshantering och företag med behov av järnvägstransporter.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.