Startsida Umeå kommun

Provtagning Norrbyskär 2012


För att undersöka vilken risk föroreningarna på Norrbyskär utgör är det viktigt att ta reda på var föroreningarna finns. För att undersöka spridningen mäter man halter i omgivande miljö och organismer.

Bilderna nedan visar på några av dessa mätningar som genomfördes under 2012-2013.

Mätningar i havsbotten görs genom att ta en sedimentpropp. Provet delas upp i olika skikt och skickas för analys. Foto:©Pelagia Miljökonsult AB

Halter i vatten kan undersökas med hjälp av passiva provtagare. Fördelen är att den passiva provtagaren mäter under en längre tid (ofta dagar till veckor). Man får då ett medelvärde under perioden. Det kan jämföras med konventionell provtagning där man fyller en flaska med vatten och skickar på analys direkt. Foto:©Pelagia Miljökonsult AB

För att undersöka hur mycket av föroreningarna som tas upp av organismer kan man analysera fisk och snäckor. Bilden visar en abborre som prepareras inför analys. Foto:©Pelagia Miljökonsult AB

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.