Startsida Umeå kommun

Provtagningar 2015

Under sommaren 2015 utförs provtagningar och dokumentation vid Norrbyskärs museum/sågverksområdet.

Provtagningar av jorden sker i ett "rutnät" där proverna från varje ruta dokumenteras noggrant. Förutom jordprover dokumenteras även jordlager, andel organiskt material, grundvattennivå, eventuellt skrot med mera. Alla provsvar läggs sedan in i en databas och används sedan som underlag för att bygga upp schaktplaner och beräkna mängden förorenat material.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.