Startsida Umeå kommun

Samråd för miljöprövning

Inför saneringen av Norrbyskär håller Umeå kommun på att ta fram en tillståndsansökan enligt miljöbalken. Tillståndsansökan gäller bland annat anläggande av erosionskydd, brytning av morän i vattenområde, ny broförbindelse och utlastningsplats m m.

Lämna dina synpunkter senast 31 maj

Om du har synpunkter på den tillståndspliktiga verksamheten ska du framföra dem skriftligt till Umeå kommun med namn, adress och telefonnummer. Ange diarienummer KS000752/2008. Senast 31 maj 2016 vill vi ha dina synpunkter.


Dina synpunkter skickas till:
Umeå kommun, Mark och exploatering, 901 84 Umeå.
Du kan också lämna dina synpunkter i formuläret här nedanför.


Samråd sker under perioden 2016-04-25 – 2016-05-31.
Samrådsmöte 9 maj kl 19.00 på Översten (vid stadshuset) i Umeå.


Handlingarna kan du antingen ladda ner eller hämta på:

• Mark och exploatering i Stadshuset, Skolgatan 31 A, 2 trappor
• Kommunhörnan, Väven plan 3.

Här kan du lämna dina synpunkter

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 31 maj klockan 23.59.
Kontakt

Jonas Fagerman
projektledare
Umeå kommun
090-16 14 32
070-350 34 48
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.