Startsida Umeå kommun

Ålidparken

Ålidparken är en mindre kvarterspark belägen mellan Ålidbacken och Sofiehem intill Ålidhemskyrkan.
Parken är omgiven av bebyggelse och skogspartier. Den karaktäriseras av öppna gräsytor, skogspartier av gran och tall samt en uppbyggd jordlimpa planterad med träd och buskar.

I vänsterspalten hittar du en länk till fakta om Ålidparken.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.