Startsida Umeå kommun
Bild på belysningen i "karusellen" på mötesplatsen Frizon.

Bild på belysningen i "karusellen" på mötesplatsen Frizon.

Frizon - en jämställd mötesplats

Resultatet av projektet Frizon – Jämställda offentliga miljöer har förvandlat en del av parken till en unik plats att umgås på i staden. Unga tjejer i kommunen har utifrån sina intressen och med jämställdhet som metod undersökt och utvecklat idéer och visioner om utformningen av en inbjudande jämställd plats. Målet har varit att skapa en plats fri från förväntningar, rädslor och otrygghet där alla skulle kunna känna sig välkomna. Äntligen är platsen klar att använda.

Utformningen, som bygger på dialogen, är gjord av Tyréns AB i samarbete med konstnären Kerstin Bergendal. Arbetet är en del av ett projekt vars syfte är att utveckla metoder för dialog som utmanar traditionella strukturer i samhället som gör anspråk på den offentliga miljön.

Utställning på Västerbottens museum

Dialogarbetet med unga tjejer i Umeå är avslutat och delar av projektarbetet finns på Västerbottens museum. Utställningen pågår under hösten 2016.

Projektet har genomförts med stöd från Boverket till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer.

Kontakt

Linda Gustafsson
jämställdhetsstrateg
Umeå kommun
090-16 12 32
mejl

Anna Flatholm
stadsträdgårdsmästare
Umeå kommun
090-16 14 44
mejl

Sidan har granskats 2017-02-01

Sidans kortadress: www.umea.se/frizon

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.