Startsida Umeå kommun
Illustration på detaljer i nya Böleängsparken

Illustrationen visar detaljer i nya Böleängsparken. Framtagen av Tyréns.

Böleängsparken

Vi bygger om Böleängsparken och utformningen har anpassats enligt de synpunkter som lämnades vid medborgardialogen 2016. Parken ska fortsätta vara en aktivitetspark, en plats för möten och samvaro och den ska utvecklas för att tilltala en bredare målgrupp för att skapa mer folkliv och mångfald.

Böleängsparken räknas som en stadsdelspark och stadsdelslekplats, det innebär bland annat att den ska erbjuda lek för barn i åldern 0–12 år och fungera som ett utflyktsmål i stadsdelen.

Ny gång- och cykelväg, sittplatser och lekutrustning

Vi ställer i ordning en gång- och cykelväg längs södra sidan av parken för att skapa bättre möjligheter för gående och cyklister samt bättre koppling mot skolan. Den stora grusplanen blir kvar i samma läge och kompletteras med sittplatser och en grillplats.

Lekplatsen byggs om med nya ytor och ny utrustning i form av bland annat en klätterställning, snurrkarusell, gungställning, lekhus, balansstock, sandlek, gungdjur, liten lekrutsch, utegym, nya sittmöbler, fruktträd och bärbuskar.

Lekplatsen flyttas närmare skolan för att skapa en större gräsyta för spontana aktiviteter och för att få en bättre flexibilitet och struktur av parken.

Klar hösten 2018

Entreprenören Skanska börjar ombyggnaden i juni och arbetet beräknas vara klart hösten 2018. Böleängsparken ligger på Enbärsvägen intill Böleängsskolan.

Varför byggs parken om?

Vi bygger om Bölesängsparken för att den i dag har brister som gör att parken inte når upp till de krav kommunen ställer i sin lekplatspolicy. Parkens utrustning och ytorna är slitna och behöver översyn och renovering.

Läs mer om kommunens lekplatspolicy

Kontakt

Hanna Malm                      projektledare                          090-16 14 09
hanna.malm@umea.se

Carola Rubinsson
landskapsarkitekt LAR/MSA
090-16 14 87
carola.rubinsson@umea.se

Sidan har granskats 2018-06-01

Sidans kortadress: www.umea.se/boleangsparken

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.