Startsida Umeå kommun

Källa: Sara Ruthberg

Döbelns park

Umeå stad fick sin första park år 1865.
Döbelns park tillkom på landshövding Victor Almqvists inrådan. Han upplät den del av residenstomten som låg mellan residenset och kyrkan till en allmän promenadplats för stadens invånare.
Parken kom att gå i engelsk stil med slingrande grusgångar, rabatter, bersåer och utsiktsplatser.
Döbelns park är Umeås äldsta park och i den finns ett monument av general von Döbeln från år 1867.

Parken är belägen mellan länsresidenset och stadskyrkan (Östra Kyrkogatan) begränsad i norr av Storgatan och i söder av Strandgatan och Umeälven.

I vänsterspalten hittar du en länk till fakta om Döbelns park.

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.