Startsida Umeå kommun
Dunkerslunden
Dunkerslunden anlades 1919 och var från början en större park än vad det är idag, pga byggnationer av hus och gator mitt i parken. Idag återstår två mindre delar.
Parken är belägen väster om Västra Esplanaden ( E4 ) och begränsas i öster av Ridvägen

I vänsterspalten hittar du en länk till fakta om Dunkerslunden.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.