Startsida Umeå kommun

Östra Hagaparken

Östra hagaparken är en närområdespark där man både kan aktivera sig men ocskå finna lugn och ro. Här finns en lekplats, öppna gräsytor, en damm med utplacerade sittplatser med en bakomliggande långsträckt perennplantering.

Dammen

Runt dammen finns planteringar med blommande träd, en klippt häck och perenner. Soffor, fåtöljer och bord finns utplacerade och på gräsytan mellan gångyta och damm finns möjlighet att lägga ut sin picknickfilt. I perennplanteringen runt dammen finns perenner som Höstgullris, Gulltörel, Stjärnflocka, Kransveronika, Balsamaster.

Lekplats

Lekplatsen är till viss del tillgänglighetsanpassad med platsgjuten gummiasfalt, och bakbord, i den lilla sandlådan, man kan komma intill med en rullstol. På lekplatsen finns en mindre klätterställning, gungdjur, gungställning med korggunga, bollar att testa sin balans på och en slingrande upphöjd orm i färgglada färger.  

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.