Startsida Umeå kommun
Kyrkparken

Omkring stadskyrkan ligger Kyrkparken, och på denna plats byggdes stadens första kyrka i mitten på 1600-talet. Den brann ner under krigen i början av 1700-talet och en ny kyrka byggdes år 1725.
En brand ödelade även denna kyrka strax innan stadsbranden förstörde övriga staden. Under mitten av 1890-talet byggdes en ny stadskyrka i trä som fortfarande står kvar och vakar över Kyrkparken.

I vänsterspalten hittar du en länk till fakta om Kyrkparken.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.