Startsida Umeå kommun
Klätterställning i äventyrslekparken på Nydala

Klätterställning i äventyrslekparken på Nydala

Nydala äventyrslekpark

Vid Nydalasjöns södra strand finns Tomtebo Äventyrslek. I lekparken finns höga klätternät, studsmattor, skateboardlek, labyrint, linbana, vattenlek m.m. Ett givet utflyktsmål för barnfamiljen.

Handikappanpassad toalett med skötbord finns i anslutning till lekparken. Den ligger vid Nydalasjöns södra strand, i Tomtebo.

Kontakt

Magnus Lingegård
landskapsarkitekt
Gator och parker
Umeå kommun
magnus.lingegard@umea.se

Sidan har granskats 2018-01-17

Sidans kortadress: www.umea.se/nydalaaventyrslek

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.