Startsida Umeå kommun
Öbacka strandpark. Anläggningsarbete pågår, sittmuren är på plats

Öbacka strandpark. Anläggningsarbete pågår, sittmuren är på plats.

Öbacka strandpark etapp 2

Den smala strandremsan nedanför de nybyggda kvarteret Sågen (och gatan Hoppets Gränd) får ett nytt utseende som promenadstråk/park. Promenaden kommer med sitt nya utseende att innehålla sittplatser, träd-, busk- och perennplanteringar och en drickesfontän. Utformningen är gjord av landskapsarkitekt Eva Henriksson, WSP group och är en fortsättning på strandpromenaden och parken nedanför Umeå Östra, Djupbäcksterrassen.

Erosionsskydd längs älven

I samband med projektet kommer erosionsskyddet längs Umeälven att åtgärdas. Åtgärderna innebär att strandremsan rensas från stubbar, sly och buskar. Flertalet träd sparas dock. Därefter tas översta jordlagret bort och stenkross läggs ut som erosionsskydd. Håligheter och ojämnheter jämnas ut och en sluttande slänt skapas ner mot älven.

Arbetet klart sommaren 2017

Arbetet är påbörjat och kommer att avslutas under sommaren 2017.

Entreprenör etapp 2: NCC

Kontakt

Hanna Malm
projektledare
Umeå kommun
mejl

Carola Rubinsson
landskapsarkitekt
Umeå kommun
mejl

Sidan har granskats 2017-10-12

Sidans kortadress: www.umea.se/obackastrandpark

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.