Startsida Umeå kommun

Östra Ersboda äventyrslekpark

Äventyrslekplatsens karaktär bygger på naturnära lek med spännande utmaningar för de lite äldre barnen. Som huvudattraktion och blickfång finns en hög kombinationslek med flertalet klättringsmöjligheter, trädkojor, rutschkanor och broar. Den är specialdesignad för just lekplatsen på Ersboda. En slinga av balansövningar och hopplek ansluter till klätterleken. I parkens ytterkant finns en lång linbana som bjuder på hissnande färd. Några utegymsstationer står utställda, dessa dock  inriktade på träning för vuxna (i närheten finns motionsspår). Det finns också en mindre gräsyta som man kan använda för picknick, loppis eller andra aktiviteter av mer spontan karaktär.

Mötesplats och utflyktsmål

Den nya äventyrslekparken har blivit både en naturlig mötesplats för närboende men också som ett spännande utflyktmål för ungdomar och familjer från andra stadsdelar. Stor vikt har lagts vid vilka aktiviteter som ska finnas i, men också omkring, lekplatsen för att locka så många som möjligt, både när det gäller ålder och intressen för att i sin tur skapa mångfald och trygghet.

Parkeringsmöjligheter finns efter skoltid, på närliggande skolors (Ersängsskolan och Östra Ersboda skolan) besöksparkeringar.

Utformning i samråd med elever och boende

Utformningen för äventyrslekplatsen på Ersboda grundar sig dels på de synpunkter som framkommit i dialog med närliggande skolor och boende men också med hjälp av den målsättning som Umeå kommun har för äventyrslekplatser.

Sidan har granskats 2018-02-26

Sidans kortadress: www.umea.se/ersbodaaventyrslek

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.