Startsida Umeå kommun

Östra esplanaden

Östra esplanaden anlades åren 1882-83 som ett beslut i 1874 års byggnadsstadga för Sveriges städer och byggnadsstadgan. Där fanns beskrivet att alla städer i landet skulle inrätta esplanader mellan gamla och nya stadsdelar i brandhindrande syfte.
Esplanaderna skulle även försköna och öka prydligheten och därmed ge mera ljus och grönska som en kontrast till de trånga och smutsiga stadsmiljöerna.

I vänsterspalten hittar du en länk till fakta om Östra Esplanaden.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.