Startsida Umeå kommun

Vad tyckte umeborna?
Här är dialogresultatet.

Under perioden 11 november - 13 december 2013 samlades synpunkter och idéer in angående Rådhusesplanaden framtida utformning. Dialogresultatet presenteras här.

Det har varit öppet för alla att skicka in åsikter och idéer in i dialogens olika verktyg  hur många gånger som helst. Därför finns inga säkra uppgifter på hur många personer som deltagit i dialogen som helhet, bara på hur många åsikter och idéer som har registrerats.

Vid tekniska nämndens möte i mars 2014 togs beslut om program för och utformning av Rådhusesplanaden tas.

Idéer som prickats in på kartan

Här redovisas idéer som lämnats i kartverktyget via webben men också från kartor som ritats vid öppna möten och workshops. Resultatet redovisas utifrån de kategorier man kunde märka sin synpunkt med. Klicka på länkarna nedan (pdf-filer).

Lämna förslag i kartan

Totalt antal synpunkter i kartan: 386 st

KÖNman kvinnaannan ej svarat
27%29%4%40%
ÅLDER0-15 år15-29 år 30-44 år 45-64 år 65+ ej svarat
18%14%29%6%3%30%
BORannan ort centrala umeå inom umeå kommun ej svarat
3% 32% 24%41%

Idéer och synpunkter om den framtida Rådhusesplanaden

Här redovisas idéer och synpunkter som lämnats via webben, på Rådhusesplanaden på skyltsöndagen den 24/11 och på workshops som genomförts på Hagaskolans fritidsklubb, PRO, Hamnmagasinet och Carlshöjdsskolan.

Svar indelat i åldersgrupper (pdf-filer):

Två workshops redovisas separat, då deltagarnas ålder inte registrerades:

Totalt antal synpunkter: 401 st 

KÖNman kvinnaannan ej svarat
39% 40% 2%19%
ÅLDER0-15 år15-29 år 30-44 år 45-64 år 65+ ej svarat
5% 26% 26 %16%12% 15%
BORannan ort centrala umeå inom umeå kommun ej svarat
3% 52% 26% 19%

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.