Startsida Umeå kommun

Idéer och synpunkter om den framtida Rådhusesplanaden

Här redovisas idéer och synpunkter som lämnats via webben, på Rådhusesplanaden på skyltsöndagen den 24/11 och på workshops som genomförts på Hagaskolans fritidsklubb, PRO, Hamnmagasinet och Carlshöjdsskolan.

Svar indelat i åldersgrupper (pdf-filer):

Två workshops redovisas separat, då deltagarnas ålder inte registrerades:

Totalt antal synpunkter: 401 st 

KÖNman kvinnaannan ej svarat
39% 40% 2%19%
ÅLDER0-15 år15-29 år 30-44 år 45-64 år 65+ ej svarat
5% 26% 26 %16%12% 15%
BORannan ort centrala umeå inom umeå kommun ej svarat
3% 52% 26% 19%

Idéer som prickats in på kartan

Här redovisas idéer som lämnats i kartverktyget via webben men också från kartor som ritats vid öppna möten och workshops. Resultatet redovisas utifrån de kategorier man kunde märka sin synpunkt med. Klicka på länkarna nedan (pdf-filer).

Lämna förslag i kartan

Totalt antal synpunkter i kartan: 386 st

KÖNman kvinnaannan ej svarat
27%29%4%40%
ÅLDER0-15 år15-29 år 30-44 år 45-64 år 65+ ej svarat
18%14%29%6%3%30%
BORannan ort centrala umeå inom umeå kommun ej svarat
3% 32% 24%41%

Twittrat om #pratastad

Här redovisas inlägg på twitter som taggats #pratastad.

Vad tyckte umeborna?
Här är dialogresultatet.

Under perioden 11 november - 13 december har insamling av synpunkter och idéer angående Rådhusesplanaden framtida utformning pågått. Dialogresultatet presenteras här och har visats i en utställning i Stadsbibliotekets ljusgård.

Det har varit öppet för alla att skicka in åsikter och idéer in i dialogens olika verktyg  hur många gånger som helst. Därför finns inga säkra uppgifter på hur många personer som deltagit i dialogen som helhet, bara på hur många åsikter och idéer som har registrerats.

Ett första förslag till program för Rådhusesplanaden ska diskuteras på tekniska nämnden i februari. Om förslaget finner nämndens gillande planeras tekniska nämnden ta beslut om att presentera förslagen för allmänheten, bland annat här på webben. Vid tekniska nämndens möte i mars ska beslut om program för och utformning av Rådhusesplanaden tas.

Mer dokumentation om dialogen hittar du här.

Inspiration till arkitekten

Här redovisas bilder som skickats in för att inspirera arkitekten. Totalt 25 bilder. Se alla bilder här!

Bilder från Instagram #pratastad

Här redovisas bilder som taggats #pratastad på Instagram.

Vill du ha löpande information?

Fyll i din mejladress här, så missar du inte information om dialogprocessen.


Sidan publicerades 2014-06-04

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.