Startsida Umeå kommun

Historisk beskrivning

Anläggningen av Rådhusesplanaden påbörjades år 1889 och har successivt genomgått förändringar allteftersom staden vuxit. År 1897 stod esplanaden planterad och klar med björkplanteringar, buskar, flera blomsteruppsättningar och en springbrunn. Rådhusesplanadens nuvarande huvuddrag, två körbanor kantade med trottoarer, plantering med två björkrader och blomsterplanteringar i mitten, härstammar från den ursprungliga anläggningen. Efter järnvägens tillkomst 1896 kallades Rådhusesplanaden en tid för järnvägsesplanaden.

Rådhusesplanaden var under åren 1920-1930 stadens mest attraktiva plats för söndagsflanörer. De finkrattade grusgångarna, de välskötta blomsterplanteringarna, springbrunnen och de utplacerade parkbänkarna gjorde stadens mittaxel till en mycket trivsam miljö. Springbrunnen togs sedan bort under 1950-talet.

I esplanadens gröna mittstråk finns i dag en fontän och en byst av Gustav Rosén utförd av W Giesche troligen under 1930-talet. I den norra änden av esplanaden, på järnvägstorget framför järnvägsstationen, kan skulpturen Grön eld av Vicke Lindstrand från 1974 beskådas.

Kontakt

Rådhusesplanadens mejlbrevlåda
radhusesplanaden@umea.se

Fler kontakter

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.