Startsida Umeå kommun

Kontakt

Lämna synpunkter

Synpunkter och idéer till Rådhusesplanadens utformning lämnar du via "dialogverktyget" (klicka på dialogbilden till höger).

Andra frågor

Men du kanske har andra frågor som har anknytning till det här arbetet. Då är det bäst att du skickar din fråga till Rådhusesplanadens mejllåda, som bevakas kontinuerligt.

radhusesplanaden@umea.se

Direktkontakt

Behöver du komma i direktkontakt med oss som arbetar med dialogprojektet, hittar du våra namn och kontaktuppgifter till höger.

Kontakt

Rådhusesplanadens mejllåda

Anna Flatholm
stadsträdgårdsmästare
090-16 14 44
mejl

Lars Nilsson
projektledare 
090-16 13 69 
070-606 14 46 
mejl

Britta Strömgren
kommunikatör 
090-16 23 91
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.