Startsida Umeå kommun

Kontakt

Lämna synpunkter och ställa frågor

Om du vill lämna synpunkter eller ställa frågor om projektet kan du skicka det till Rådhusesplanadens mejllåda radhusesplanaden@umea.se.

Direktkontakt

Behöver du komma i direktkontakt med oss som arbetar med projektet, hittar du våra namn och kontaktuppgifter till höger.

Kontakt

Rådhusesplanadens mejllåda:
radhusesplanaden@umea.se

Gunnar Teglund
projektledare
090-16 14 57
gunnar.teglund@umea.se

Anna Flatholm
projektchef
090-16 14 44
anna.flatholm@umea.se

Karin Isaksson
teknisk chef
090-16 14 39
karin.isaksson@umea.se

Lena Karlsson Engman (S)
tekniska nämndens ordförande
090- 16 13 29
070-296 12 32
lena.karlsson-engman@umea.se

Stefan Nordström (M)
tekniska nämndens vice ordförande
070-690 79 39
stefan.nordstrom@umea.se 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.