Startsida Umeå kommun

Så här har dialogen gått till

Synpunkter och idéer på webben

Man har kunnat lämna synpunkter här på webbsidan via dialogverktyget, där man kunde skriva in sina idéer, pricka dem på en karta och/eller skicka in en bild som man tyckte skulle inspirera arkitekten.

Öppna möten

Man kunde delta vid en kreativ workshop den 17 november, kl 14-16, i Folkets hus (44 deltagare). Man kunde också lämna idéer och prata med politiker och tjänstepersoner på Rådhusesplanaden på skyltsöndagen, 24 november (53 registrerade enkäter).

Riktade besök

Det genomfördes ett antal workshops hos särskilt utvalda målgrupper, för att säkerställa bredd i dialogunderlaget. Workshops genomfördes hos följande målgrupper:

  • Fritidsklubb, Åk 4, Hagaskolan (10 deltagare)
  • PRO (6 deltagare)
  • Sfi, Svenska för invandrare (ca 25 deltagare)
  • Hamnmagasinet, ungdomsgård (4 deltagare)
  • Åk 8, Carlshöjdsskolan (ca 25 deltagare)

Mobilformulär

Utmed Rådhusesplanaden ställdes "trottoarpratare" med en QR-kod. Om man skulle få en idé när man promenerade hem från jobbet, kunde man scanna in koden och snabbt skicka in sin idé via ett mobilformulär. Nästan alla trottarpratare blåste bort i en storm första veckan (3 registrerade synpunkter).

#pratastad i sociala medier

Man uppmanades att inspirera arkitekten genom att tagga bilder #pratastad på Instagram. Dessutom kunde man förstås tagga inlägg i både Facebook och Twitter med #pratastad - på så sätt kunde man själv dra igång en diskussion med sina vänner och följare. Dessa inlägg har inte registrerats i webbverktyget utan redovisas separat.

Information om dialogen

Samtliga möten har marknadsförts via annonser i VästerbottensKuriren och Folkbladet. Inbjudningar till dialogverktygen på webben och de öppna dialogmötena har gjorts via kommunens Facebook-sida, twitterkonto och webbplats. Pressmeddelanden har också skickats i olika skeden under dialogperioden.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.