Startsida Umeå kommun

Fler illustrationer, etapp 2

Här hittar du fler illustrationer på hur Rådhusparkens övre del är tänkt att utformas.

Illustration av Rådhusparken övre delen, sedd ovanifrån

Illustration av Rådhusparken övre delen, sedd ovanifrån

Vy från söder

Rådhusparken, vy från söder.
Rådhusparken vy från söder

Vy från norr

Rådhusparken vy från norr
Rådhusparken vy från norr
Höjdskillnader. Klicka på bilden för att se i ett större format.

Höjdskillnader. Klicka på bilden för att se i ett större format.

Illustration över hela Rådhusparken

Illustration över hela Rådhusparken

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.