Startsida Umeå kommun
Residensparken

Residensparken är belägen på länsresidensets tomt och begränsas av Storgatan i norr, Residensgatan i öster, Östra Strangatan i söder och i väster av Döbelns park.
Parken består av stora öppna gräsytor med partier av barr- och lövträd. Flertalet av träden är planterade under 1930-talet.

I vänsterspalten hittar du en länk till fakta om Residensparken.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.