Startsida Umeå kommun
Sjukhusparken

Parken är en gammal kulturpark som är belägen mellan Norrlands universitetssjukhus och Ålidbacken. I parken finns en damm med fåglar, däribland övervintrande gräsänder.

I vänsterspalten hittar du en länk till fakta om Sjukhusparken.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.