Startsida Umeå kommun
Skateåkare hoppar
Sparkens logotyp. Upphovsman Håkan Gustafson.

Sparken - en mötesplats för unga

Skateparken Sparken, som ligger intill Hamnmagasinet vid kajen i centrum, är en attraktion i Staden mellan broarna. Parken är en arena för skateboard, inlines, kickbike och BMX, och den är en mötesplats inte bara för utövarna av sporterna utan för alla Umeås unga invånare. Projektet startade våren 2008 efter en dialog mellan Umeå kommun och aktiva föreningar för unga i Umeå.

Klicka på bilderna för att se större bilder:

Kontakt

Peter Sandberg
Umeå skateboardförening
070-310 81 23

Andreas Sandberg
070-274 87 88
mejl

Jonas Gustafsson
Skateparkens förening
mejl

Anna Flatholm
stadsträdgårdsmästare
Gator och Parker
090-16 14 44
070-334 61 44
mejl

Anmäl brister

Säkerheten för åkarna är viktig. Anmäl fel eller brister i parken så snart som möjligt:

Anmäl fel via webbformulär

Sidan har granskats 2018-01-04

Sidans kortadress: www.umea.se/skatepark

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.