Startsida Umeå kommun
Fujigran, Vänortsparken

Trädpolicy

Trädpolicyn ska informera om riktlinjer för träd inom detaljplanelagd park- och naturmark, och för allmän platsmark som gator och torg.

Trädpolicy (pdf)

Kontakt

Nina Ingvarsson
landskapsingenjör
Gator och parker  
Umeå kommun  
090-16 13 76
070-267 06 74 
nina.ingvarsson@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.