Startsida Umeå kommun
Kollage detaljplan och illustration

Detaljplanering

Kommunens fysiska planering avgör hur mark- och vattenområden ska användas. I detaljplaner regleras bland annat bebyggelse, gator, parker och friluftsområden. Detaljplanerna ligger till grund för beslut om till exempel bygglov.

Att upprätta en detaljplan är en lång och noggrann process som tar 6–18 månader. Noggrannheten behövs för att planen har stark rättsverkan. Byggnadsnämnden (eller kommunstyrelsen) beslutar om en plan ska upprättas och vad som är syftet med planen. Byggnadsnämnden eller i vissa fall kommunfullmäktige beslutar om antagande av detaljplaner.

Nedan listas de detaljplaner som just nu är ute på samråd och granskning. Dessa detaljplaner är det möjligt att lämna synpunkter på. Handlingarna finns tillgängliga via respektive detaljplans projektsida.

Samråd

Ändring av detaljplan för Backen 4:8

Detaljplan för Begonian 1 m. fl.

Detaljplan för Holmsund 2:62

Detaljplan för Älgoxen 1 m. fl.

Detaljplan för Törnrosen 5 m.fl.

Detaljplan för Bajonetten 13 och 14

Detaljplan för Röbäck 19:40

Granskning

Detaljplan för Fjällämmeln 4-6 och Rovdjuret 15
Detaljplan för Sandlådan 1 m.fl.

Detaljplaner för godkännande och antagande


 

Kontakt och öppettider

Om du vill veta vad som gäller för en viss fastighet, kontakta

Plan och bygg
kundtjänst
090-16 13 61
bygglov@umea.se

Våra öppettider

Måndag–torsdag, 08.00–16.30
Fredag, 08.00–16.00

Besöksadress

Skolgatan 31 A, våning 3

Ansökningsblankett

Ansökan om planbesked (pdf)

Här kan du ladda ner en ansökan om planbesked.

Kvalitetsdeklaration

I kvalitetsdeklarationen kan du läsa mer om Detaljplanerings uppdrag och vilken service du som invånare kan förvänta dig.

Kvalitetsdeklaration (pdf)

Skicka yttranden till detaljplanering

Skicka yttrande till Detaljplanering på något av följande sätt:

1. Skicka mejl till detaljplanering@umea.se

2. Skicka via det formulär som finns på detaljplanens projektsida

3. Skicka med vanlig post till

Umeå kommun
Detaljplanering
Skolgatan 31 A
901 84 Umeå 

Märk alltid ditt yttrande med detaljplanens diarienummer och ange dina kontaktuppgifter.

Antagna och godkända planer 2018

Detaljplan för Vallmon 20

Detaljplan för Bullmark 3:12 m. fl.

Detaljplan för Resedan 21, 22 och 24

Detaljplan för Holmsund 2:1 och Tallkronan 1

Detaljplan för Almen 2 m. fl.

Detaljplan för Röbäck 5:12 m. fl. 

Upphävande av detaljplaner som berörs av järnvägsplan mellan Umeå och Dåva

Detaljplan för del av Umeå 2:1

Detaljplan för del av Backen 3:29

Upphävande av detaljplaner m.m. för del av Röbäck 81:1

Detaljplan för Åsnan 3

Detaljplan för Magistern 1

Detaljplan för Skuld 2

Detaljplan för Västerslätts industriområde

Detaljplan för Borrmaskinen 20, 21 och S:1

Detaljplan för del av Västerteg 47:1 m.fl.

Sidan har granskats 2018-07-10

Sidans kortadress: www.umea.se/detaljplanering

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.